Suszenie

Świeżo cięte drewno jest tylko surowcem, który będzie cennym materiałem budowlanym dopiero po usunięciu z drewna wilgoci. Ten proces nazywa się suszenie. Wilgotność drewna mierzy się w procentach i jest to stosunek wagi drewna całkowicie suchego do ilości wody zawartej w badanym drewnie. Wilgotność dobiera się zwyczajowo w zależności od jego zastosowania i warunków w miejscu gdzie ma być zastosowane, np. drewno dla produkcji mebli, podłogi i stolarskich robót suszy do 7-8% ,  dla wyrobów budowlanych – do 18 – 20 % , itd.

Gdy wyroby i konstrukcje drewniane są mokre lub wykonane ze źle wysuszonego drewna, później w suchym środowisku, oni zmieniają swoje wymiary, mogą popękać, wykrzywić się, a w wilgotnym środowisku – mogą być zaatakowane przez pleśń, a następnie przez grzybów niszczących drewno. Grzyby w drewnie powstają gdy temperatura wynosi od -50 ° C do +50 ° C i przy wilgotności wyższej niż 22 – 23 %. Dlatego już od dawna istnieje konsekwencja suszenia drewna konstrukcyjnego, w czasach starożytnych to był tylko naturalny sposób, czyli atmosferyczny, a następnie atmosferyczny i sztuczny w suszarniach konwekcyjnych (z wymuszonym obiegiem powietrza).

Suszenie

Suszenie konwekcyjne

Suszenie konwekcyjne

Suszenie konwekcyjne jest metodą powietrzno-owiewową,  w której czynnikiem doprowadzającym ciepło do suszonego materiału oraz odprowadzającym od niego wilgoć jest gorące suche powietrze.

Przy konwekcyjnym suszeniu wilgotnych materiałów, wilgoć przemieszcza się w kierunku od środka materiału do jego brzegu, gdzie materiał jest omywany przez czynnik suszący (powietrze). Przyjmuje się, że przemieszczanie się wilgoci (migracja) ma charakter dyfuzyjny, w którym siłą motoryczną jest różnica pomiędzy koncentracjami wilgoci w różnych punktach materiału.

 

Suszenia drewna w suszarce próżniowej odbywa się następująco:

1. Deski układają się na płytę  ogrzewalną (grzejnik), która ciągle jest ulżona  na wózku. Ułożone deski są nakrywane następną płytą, i znów układa się rząd desek. Deski i znów  nakrywane są  płytą i tak do dopuszczalnej   wysokości autoklawy.

2. Wózek wjeżdża do autoklawy.

3. W deskę wwiercane są  elektrody, dla kontroli wilgotności RH%  i regulowania temperatury.

4. Do płyt grzejnika szybkimi podłączaniami przez wąż  podaje się ciepła woda.

5. Zamyka się autoklaw.

6. Włączmy pompę próżniową. Próżnia musi sięgać do – 0,8 bar.

7. Suszenie rozpoczęte.  Czas suszenia zależy od grubości płyt i rodzaju drewna.

Suszenie

Suszenie

Impregnacja

Suszenie