Impregnacja

Ciśnieniowa impregnacja drewnazabezpiecza produkt przed niekorzystnym wpływem warunków

Impregnacja proces

Impregnacja proces

atmosferycznych oraz czynników biologicznych, tj. owadami, grzybami czy tez pleśnią.

Zalety impregnacji ciśnieniowej: duża trwałość, proces przyjazny dla środowiska, krótki czas utrwalania soli impregnujących, możliwość dokładnego dozowania impregnatu.

Sprzęt do impregnacji drewna składa się z wysokociśnieniowego cylindra (autoklaw) i zbiornika do mieszania i przechowywania roztworu chemicznego, który zostanie użyty w tym procesie. W skrócie, proces impregnacji jest następujący:

1. Drewno umieszcza się w cylindrze pod wysokim ciśnieniem (w autoklawie).

2. W pierwszej fazie wytwarzane jest maksymalne podciśnienie, aby odprowadzić wilgoć i wytworzyć jak najwięcej miejsca na impregnat

3. W drugiej fazie autoklaw jest napełniany impregnatem.

4. W trzeciej fazie wytwarzane jest ciśnienie 12 barów, aby impregnatwtłoczyć głęboko w drewno.

5. W trzeciej fazie przywracane jest ciśnienie atmosferyczne, impregnatprzetłaczany jest do zbiornika.

6. W czwartej fazie w autoklawie panuje próżnia, usuwany jest nadmiar impregnatu z powierzchni drewna.

Wtedy proces impregnacji jest zakończony i drewno może być usunięte.

Proces impregnacjitrwa do 4 godzin, w zależności od wymaganej klasy zabezpieczenia oraz odrodzaju  drewna, wielkości i zawartości wilgoci.  Pożądany cykl impregnacji programowalny jest przez komputer. Komputer wysyła informacje do systemu elektrycznego, kiedy pompy mają być włączone lub wyłączone, kiedy mają być otwarte lub zamknięte zatwory.

Impregnacja

Ryzyko definiuje klasy drewna, gdzie będzie on używany:

1 klasa. Drewno znajduje się w suchym środowisku.

2 klasa. Znajduje się pod dachem.

3 klasa. Znajduje się na zewnątrz, ale niema kontaktu z ziemią.

4 klasa. Drewno ma bezpośrednio kontakt z ziemią lub wodą

Impregnacja

Impregnacja